LinQ biedt een veilige haven voor jongeren, waar jouw probleem bespreekbaar is, waar naar jou wordt geluisterd. LinQ biedt welzijnswerk, gesteund door de PKN kerken Lisse.

 


Comments are closed.